Khoảng trưa 30.9, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hà Tĩnh- Quảng Bình với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9.