(LĐ) - Tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là TP. Đà Lạt, hiện có đến vài nghìn ngôi mộ chưa có hài cốt (còn gọi là mộ gió).