Trục trặc trong kế hoạch của Mỹ lắp đặt tên lửa ở Đông Âu

ND - Các cuộc đàm phán về kế hoạch của Mỹ lắp đặt mười tên lửa tại Ba Lan và hệ thống radar tại Czech trong hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu vẫn chưa có kết quả.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121238&sub=82&top=45