(VTC News) - Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Mỹ gặp nạn chiều ngày 15/1/2009 đã được các tàu kéo và cần trục cứu hộ khổng lồ trục vớt lên khỏi dòng sông lạnh giá Hudson (Mỹ).