Trục xuất ba tên khủng bố ra khỏi Việt Nam

Bộ Công an vừa trục xuất 3 tên khủng bố Việt Tân qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, do có những thủ đoạn chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/ANPL/40690/default.aspx