Từ ngày 20/6 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền) sẽ chính thức mở cửa đón khách tới tham quan...

Trung bay 50 hien vat do go son thep thoi Le, Nguyen - Anh 1

Một trong những hiện vật được trưng bày

Từ ngày 20/6 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ chính thức mở cửa đón khách tới tham quan thưởng lãm Trưng bày chuyên đề Nét vàng son - Đồ gỗ sơn son thếp vàng, giới thiệu tới công chúng trên 50 hiện vật đồ gỗ sơn thếp có niên đại thời Lê, Nguyễn (thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX), trong đó có nhiều hiện vật thể khối lớn, những hiện vật độc đáo, quý hiếm lần đầu được giới thiệu tới công chúng; Trưng bày chuyên đề Nét vàng son - Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng là hoạt động ý nghĩa góp phần tôn vinh bàn tay tài hoa, nghề thủ công truyền thống, những giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc, nét độc đáo, đặc trưng văn hóa Việt Nam...

Phạm Lý