Cuộc triển lãm mang tên Van Gogh and the Colours of the Night đã đến với công chúng tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại của New York.