Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trưng bày các hiện vật nổi tiếng VN tại Xinhgapo

Khoảng 80 hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa tới Xinhgapo để trưng bày tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Xinhgapo năm 2008.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239893/Default.aspx