Hanoinet - Triển lãm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 54 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10/10-2008), kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và 10 năm ngày thành lập Hội Sưu tầm, nghiên cứu gốm và cổ vật Thăng Long.