Trưng bày 'Mỗi xã một sản phẩm'

Gốc
Từ tháng 7/2017, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia trưng bày sản phẩm tại hội nghị “Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại SX nông nghiệp”...

Trưng bày 'Mỗi xã một sản phẩm' - Ảnh 1

Hội nghị do Bộ NN – PTNT tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh với nhiều sản phẩm nổi bật như: Gốm sứ Hương Canh (huyện Bình Xuyên), cá thính, thanh long ruột đỏ (huyện Lập Thạch), rau su su (huyện Tam Đảo)…

Mục đích nhằm quảng bá sản phẩm có thương hiệu, có giá trị của tỉnh. Các sản phẩm này, đều được khách hàng ưa chuộng.

PV

Tin nóng

Tin mới