285 học viên nhận chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

285 học viên nhận chứng chỉ hoàn thành bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài năm 2022

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài năm 2022

Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thành phố Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Thành phố Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

117 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức

117 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Bế giảng khóa 1 chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức

Bế giảng khóa 1 chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức

Trường Trung cấp Biên phòng 1 tổ chức bế giảng cho học viên Khóa 23 Trung cấp Biên phòng

Trường Trung cấp Biên phòng 1 tổ chức bế giảng cho học viên Khóa 23 Trung cấp Biên phòng

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên
Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên
Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng đại học chính quy năm 2022 và trao bằng tốt nghiệp cho 1.560 sinh viên

69 học viên Campuchia tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Việt

69 học viên Campuchia tốt nghiệp khóa đào tạo tiếng Việt

Bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho học viên Campuchia

Bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho học viên Campuchia

Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức bế giảng đào tạo tiếng Việt cho học viên Campuchia

Trường Trung cấp Biên phòng 2 tổ chức bế giảng đào tạo tiếng Việt cho học viên Campuchia

Bế giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng phiên dịch dành cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế

Bế giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng phiên dịch dành cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương

Công ty 78 bế giảng lớp đào tạo tiếng dân tộc Gia Rai

Công ty 78 bế giảng lớp đào tạo tiếng dân tộc Gia Rai

71 học viên hoàn thành bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

71 học viên hoàn thành bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

Bế giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

Bế giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

An Giang: Bế giảng lớp bồi dưỡng văn phòng cấp ủy

An Giang: Bế giảng lớp bồi dưỡng văn phòng cấp ủy