Đa số nhà đầu tư trúng thầu phiên đấu giá HABECO sẽ chẳng vui vẻ gì bởi phần lỗ chắc chắn đang nằm trong tay họ.