Bộ Y tế Trung Quốc vừa bác bỏ thông tin cúm gia cầm đã lây từ người sang người ở Trung Quốc, và khẳng định chưa có bằng chứng rõ ràng về việc virút H5N1 biến thể thành dạng dễ lây nhiễm từ người sang người.