Trung Quốc ban hành Luật huy động quốc phòng

Gốc
Quốc hội Trung Quốc đã lần đầu tiên ban hành Luật huy động quốc phòng ngày hôm qua (26/2) sau 3 phiên họp, đưa ra các quy định về cách thức và thời điểm huy động quân đội khi có chiến tranh hoặc xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Đạo luật này được Ủy ban thường vụ Quốc hội nhân dân Trung Hoa (NPC) thông qua sau phiên họp định kỳ 2 lần 1 tháng và kết thúc ngày hôm thứ 6. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã ký sắc lệnh công bố đạo luật. Đạo luật sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7. Đạo luật 72 điều này đặt ra những quy tắc và cơ chế tổ chức cho việc huy động phòng vệ toàn quốc, chuẩn bị nhân sự và vật chất chiến lược, và ngăn ngừa và làm giảm nhẹ những thảm họa liên quan tới chiến tranh. Theo đạo luật, Ủy ban thường vụ NPC sẽ tuyên bố lệnh huy động trên toàn quốc hoặc trong khu vực theo hiến pháp và pháp luật, "nếu chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ hay an ninh bị đe dọa". Chủ tịch sẽ ban hành lệnh huy động dựa trên quyết định của Ủy ban thường vụ NPC, đạo luật quy định. Theo đạo luật, công dân nam tuổi từ 18-60 và nữ tuổi từ 18-55 phải làm nghĩa vụ quốc phòng, bao gồm cả hỗ trợ các chiến dịch quân sự trong thời gian có chiến tranh, tham gia phòng chống các thảm họa liên quan tới chiến tranh cũng như các nhiệm vụ cứu trợ, và giúp duy trì trật tự xã hội. Đạo luật được thông qua vào thời điểm Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa mạnh mẽ lực lượng vũ trang đã làm dấy lên quan ngại ở nước ngoài về dụng ý quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn tuyên bố các khoản ngân sách quốc phòng tăng 2 con số gần như suốt 2 thập kỷ qua và sẽ công bó ngân sách quốc phòng năm 2010 vào tháng 3. Đình Ngân (Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới