TT - Bí thư thành phố Vân Nam cách chức một vị cục phó vì ngủ gục trong cuộc họp, còn bí thư tỉnh Quảng Đông Uông Dương đã yêu cầu điểm danh cán bộ dự họp, vì mặc dù đã nhắc nhở nhưng vẫn có đến 50 đại biểu vắng mặt. Những sự kiện trên khiến người dân Trung Quốc ngày càng quan tâm đến chất lượng các cuộc họp của cơ quan nhà nước.