Ủy ban pháp chế ngân hàng Trung Quốc cuối tuần qua vừa tuyên bố đã cho phép các ngân hàng nước này dùng tiền đầu tư ra các nước ngoài để mua cổ phiếu, lần đầu tiên trong lịch sử.

small_337.jpg Theo đó, ngân hàng thương mại tại đây từ nay có thể đầu tư tới 50% vốn trong các quỹ đầu tư của mình cho việc mua cổ phiếu từ nước ngoài. Tuy nhiên, mỗi loại cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn của một quỹ bất kỳ tại ngân hàng thương mại. Các chuyên gia cho rằng động thái này sẽ giúp giảm bớt tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối như vũ bão hiện nay tại nước này, với tổng dự trữ ngoại hối hiện đã vượt quá con số 1.200 tỷ USD. Trước khi các ngân hàng được đầu tư mua cổ phiếu nước ngoài thì các tổ chức tại Trung Quốc cũng đang ngày càng tăng đầu tư ra thị trường chứng khoán nước ngoài. Nguyên nhân khiến các nhà đầu tư tài chính Trung Quốc thi nhau rót tiền vào các chứng khoán nuớc ngoài chủ yếu do lãi suất cao hơn tại các thị trường nước ngoài.