Hanoinet - Tại Trung Quốc, chính phủ vẫn tiếp tục điều tra nguồn cung cấp sữa đáng nghi. Cảnh sát đã điều tra các nông trại sữa và trạm thu mua ở phía bắc Trung Quốc, bắt giữ 22 người liên quan tới mạng lưới sản xuất, tiêu thụ và trộn hóa chất melamine vào sữa.