Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trung Quốc công bố chính sách với Mỹ Latinh và Caribe

Chính phủ Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố văn kiện về chính sách đối với hai khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275356/Default.aspx