Sáng nay, Văn phòng thông tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố “Sách trắng về chính sách năng lượng”. Sách gồm 8 chương, cho biết Trung Quốc là một thành phần không thể thay thế của thị trường năng lượng thế giới và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì an ninh năng lượng toàn cầu.