Chiều 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2008, trong đó ông đưa ra đề xuất nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.