Trung Quốc: Doanh nghiệp nước ngoài không được đầu tư vào các nguồn khoáng sản quan trọng

Gốc
Cụ thể, bắt đầu từ ngày mùng 1/12 tới, Trung Quốc sẽ không cho phép doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thăm dò, khai thác các nguồn khoáng sản quan trọng khan hiếm hoặc không thể tái sinh

Tin nóng

Tin mới