Theo Tân Hoa xã ngày 10-10, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vừa đưa ra một loạt các tiêu chuẩn mới cho việc quản lý chất lượng sữa và các sản phẩm sữa...