Trung Quốc: Hàng nghìn điểm thu mua sữa bị đóng cửa

KTĐT – Ông Song Kungang, lãnh đạo Hiệp hội ngành sữa Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã thanh tra toàn bộ 20.393 điểm thu mua sữa trên toàn quốc từ tháng 11/2008 tới tháng 4/2009.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=153917