(VTV Online) - Hôm nay (5/3), Trung Quốc bắt đầu Kỳ họp thứ 2 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội khóa 12).

Toàn cảnh Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 5/3. Ảnh: Dân trí

Kỳ họp này sẽ kéo dài 9 ngày và kết thúc vào ngày 13/3. Nghị trình chính của kỳ họp lần này là thẩm định báo cáo công tác của Chính phủ, báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ i, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao và báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; thẩm tra và phê chuẩn báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách cùng một số nội dung khác.

Nội dung cải cách sẽ là chủ đề xuyên suốt của kỳ họp Quốc hội lần này.

Ngọc Anh