Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kỷ luật 135 quan chứcchính phủ do vi phạm luật pháp hoặc kỷ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, thời gian qua đã có 135 quan chức chính phủ bị kỷ luật do vi phạm luật pháp hoặc kỷ luật Đảng trong quá trình triển khai các dự án kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong số quan chức bị kỷ luật, có 5 trường hợp bị chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố. Số còn lại nhận các hình thức xử phạt hành chính hoặc kỷ luật về Đảng. Nhằm bảo đảm nguồn vốn đầu tư của chính phủ trung ương và của địa phương dành cho các dự án kích thích tăng trưởng kinh tế trong nước được sử dụng đúng mục đích, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập các nhóm điều tra gồm các thành viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia (NDRC) và Bộ Tài chính. Nhiệm vụ chính của các nhóm điều tra là kiểm tra và giám sát những kế hoạch đầu tư, công tác quản lý và việc triển khai đấu thầu các dự án, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm và tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án kinh tế lớn của chính phủ cũng như nguồn vốn của địa phương./. (TTXVN/Vietnam+)