Trung Quốc: Lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước đánh bạc hàng triệu USD

NDĐT - Chủ tịch Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, vừa bị bắt vì dùng công quỹ đánh bạc thua 1,4 triệu USD.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115039&sub=82&top=45