Ngay sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 7 đáp xuống đất thành công, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ có người điều khiển vào năm 2020.