VIT - Bharat-rakshak đưa tin: Trong một báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc có viết, việc Ấn Độ nổi lên như một quốc gia có sức mạnh kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới đã làm Trung Quốc lo lắng dù trong thời gian gần đây quan hệ quân sự giữa hai nước có bước phát triển đáng kể.