Trung Quốc: Lũ lụt gây tổn thất lớn

Hanoinet - Mưa lớn gây lũ lụt đe dọa một hồ chứa nước với dung lượng 1,8 triệu mét khối. 5 hồ chứa nước khác ở vùng núi được thông báo có nguy cơ vỡ bờ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=68847