Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam

Gốc
Trung Quốc mong muốn cùng phía Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển hơn nữa

Tin nóng

Tin mới