(Vitinfo) - Vừa qua, kết quả thăm dò mới về tài sản ở lục địa Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc có ít nhất 345 ngàn triệu phú và 108 tỷ phú.