VIT - Theo khẳng định của mạng tin tức châu Á, hiện Trung Quốc là nước nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam.