Trung Quốc nhấn mạnh việc xem xét toàn bộ hệ thống tài chính

Gốc
VIT - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - ông Chu Tiểu Xuyên - một lần nữa lại lên tiếng yêu cầu một cuộc cải cách sửa đổi hệ thống tài chính quốc tế trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới