Trung Quốc: Tân Cương tiếp tục xảy ra động đất mạnh

Gốc
Đây là trận động đất thứ 8 mạnh trên 5 độ richte xảy ra ở khu vực này kể từ ngày 21/3.

Tin nóng

Tin mới