Trung Quốc tăng chi phí quốc phòng, Mỹ lo ngại - (05/03)

Gốc
(Toquoc) - Trung Quốc công bố Ngân sách quốc phòng 2008. Lầu Năm Góc cho rằng ngân sách mới nhằm tăng cường sức mạnh hải quân, đầu tư vào tên lửa hạt nhân xuyên lục địa, vũ khí diệt vệ tinh và các hoạt động xâm nhập hệ thống máy tính quốc phòng Mỹ.

Tin nóng

Tin mới