Tính chung, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tăng 1% lên 1.150 tỷ USD, mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 10/2010.

Trong tháng 9, Trung Quốc, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn Mỹ lên cao nhất kể từ tháng 3/2010 do khủng hoảng nợ châu Âu thổi bùng nhu cầu với tài sản an toàn hơn.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc đã mua 20,7 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trung và dài hạn, nâng lượng nắm giữ tài sản dài hạn Mỹ của nước này lên 1.140 tỷ USD. Trong khi đó, lượng trái phiếu ngắn hạn mà Trung Quốc nắm giữ giảm 68% xuống 4,4 tỷ USD.

Tính chung, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tăng 1% lên 1.150 tỷ USD, mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 10/2010.

Động thái này diễn ra khi các lãnh đạo châu Âu đang vất vả để ngăn chặn khủng hoảng nợ lây lan từ Hy Lạp sang Italia, Tây Ban Nha, và các lãnh đạo Cục Dự trữ liên bang Mỹ nhất trí với kế hoạch cắt giảm lãi suất bằng cách kéo dài thời gian đáo hạn cho danh mục đầu tư trái phiếu của mình.

Nhìn chung, lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài tăng 1,9% trong tháng 9, lên mức cao kỷ lục 4.660 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài nắm 48,4% trong tổng số 9.620 tỷ USD nợ kho bạc công khai chưa thanh toán của Mỹ, cao nhất kể từ tháng 5.

Nhật Bản là chủ nợ nước ngoài lớn thứ 2 của Mỹ, cũng tăng lượng nắm giữ thêm 2,2% lên 956,8 tỷ USD trong tháng 9, sau khi tăng 2,4% trong tháng trước đó. Các nước khu vực Caribbean và Anh cũng tăng lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, trong khi các nước khác giảm mua vào.

Trong 9 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ thêm 5,1%, thấp nhất kể từ năm 2006. Hai năm trước, lượng nắm giữ nợ Mỹ của các tổ chức quốc tế tăng 20%, và tổng cộng tăng 17% kể từ năm 2001.

Nguồn Bloomberg/DVT.vn