Tập đoàn nhôm khổng lồ Chalco của Trung Quốc vừa cho biết hãng dự kiến bị thua lỗ trong quý I/09, sau khi đạt lãi ròng gần như bằng không trong năm 2008,do tác động của đà suy giảm kinh tế toàn cầu.