Theo Tân Hoa xã và các hãng tin nước ngoài, Trung Quốc sẽ cho phép trao đổi đồng Nhân dân tệ tại Khu vực tự do thương mại (FTZ) thí điểm đầu tiên của nước này ở Thượng Hải. Theo dự thảo kế hoạch, FTZ thí điểm này vượt ra ngoài phạm vi việc tự do hóa thương mại sâu rộng hơn, nhằm tiếp nhận đầu tư và các dịch vụ tài chính, bao gồm tự do chuyển đổi tiền tệ. Tuy nhiên, dự thảo kế hoạch không nêu rõ liệu tỷ giá hối đoái có hoàn toàn do thị trường quyết định hay không. Những công ty đăng ký ở khu vực tự do thương mại có thể mở các tài khoản đặc biệt để tự do trao đổi đồng Nhân dân tệ, nhưng họ có thể sẽ được yêu cầu đóng các tài khoản ở Trung Quốc. Theo dự thảo, FTZ sẽ để thị trường quyết định lãi suất.

TTXVN