Trung Quốc thắt chặt kiểm tra chất lượng sữa

Gốc
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều văn bản luật mới, có hiệu lực ngay lập tức, nhằm thắt chặt kiểm tra chất lượng trong ngành công nghiệp sữa.

Tin nóng

Tin mới