Trung Quốc: Thông báo trường hợp tử vong do nhiễm H5N1 thứ hai 10:33 PM | 19/01/2009