Hội nghị Trung ương 3, khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ ngày 9 đến 12/10) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước bởi vấn đề trọng tâm được đưa ra bàn luận lần này là "Thúc đẩy cải cách và phát triển nông thôn".