Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trung Quốc tìm nhân tài cho doanh nghiệp nhà nước

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trung Quốc đang lập kế hoạch tìm kiếm nhân tài trên toàn cầu để làm lãnh đạo tại một số tập đoàn nhà nước trong 50 tập đoàn hàng đầu của quốc gia.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=69837