Trung Quốc trục vớt thành công chiếc tàu cổ Nam Hải-1.

Ngày 21/12, Trung Quốc đã trục vớt lên khỏi mặt nước một chiếc tàu cổ sau hơn 800 năm nằm dưới đáy biển ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228900/Default.aspx