(VEN) - Trung Quốc đã tuyên bố từ chối xét lại những hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm vì nguy cơ môi trường.

Trong các cuộc đàm phán Nhật - Trung cấp cao về kinh tế vừa qua, Trung Quốc không chấp nhận yêu cầu từ phía Nhật Bản về việc xem xét lại kế hoạch giảm hạn ngạch xuất khẩu kim loại đất hiếm. Những kim loại này rất cần thiết trong sản xuất động cơ điện và máy vi tính. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho hay, phần lớn các kim loại này được xuất khẩu sang Nhật Bản, để rồi cuối cùng lại xuất sang Trung Quốc sau khi sử dụng sản xuất đĩa cứng máy vi tính và các cấu kiện công nghệ cao khác. Ông này tuyên bố, khai thác nhiều kim loại đất hiếm có thể ảnh hưởng đến môi trường./. ML (K2k News)