Nhà máy này sẽ nhân bản động vật như thú cưng và chó nghiệp vụ cảnh sát, ngựa đua và bò để bán ra thị trường.

Trung Quoc xay dung nha may nhan ban dong vat - Anh 1

Nhà máy nhân bản động vật lớn nhất thế giới đang được xây dựng ở Trung Quốc, với kế hoạch nhân bản chó, ngựa và 1 triệu bò thịt mỗi năm.

Cơ sở trị giá 31 triệu USD này sẽ bao gồm các phòng thí nghiệm nhân bản và một ngân hàng gene.

Trung Quoc xay dung nha may nhan ban dong vat - Anh 2

Nhà máy tại Thiên Tân này sẽ bắt đầu sản xuất vào năm sau, ban đầu khoảng 100.000 phôi gia súc mỗi năm, sau đó sẽ phát triển lên 1 triệu.

LiLy (theo Discovery)