(AutoNet)- Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới những trạm nạp đện cho xe hơi chạy điện trên toàn quốc.