Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Cơ khí Trung Quốc cho biết, trong năm 2007, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước xuất khẩu đồ điện và đồ cơ khí lớn thứ hai thế giới chỉ sau Đức với tổng ngoại thương trong lĩnh vực này lên tới 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 22,2% so với năm trước đó.

small_8664.jpg Trong năm qua, mậu dịch đồ điện và đồ cơ khí đã chiếm 55,3% tổng mậu dịch của của Trung Quốc. Được biết, đồ điện gia dụng và sản phẩm phục vụ công nghiệp chiếu sáng sản xuất tại Trung Quốc đã và đang có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế so với sản phẩm được sản xuất tại Mỹ bởi giá cả rẻ và chất lượng đạt tiêu chuẩn. Thặng dư thương mại trong lĩnh vực điện và cơ khí của Trung Quốc trong năm vừa qua đạt 202,2 tỷ USD, tăng 66,2% so với năm trước đó, với xuất khẩu đạt 701,2 tỷ USD và nhập khẩu 499 tỷ USD, tăng 27,6% và 16,7%. Năm 2007, thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng 47,7%, đạt 262,3 tỷ USD và tổng ngoại thương đạt 2,17 nghìn tỷ USD.