Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trung tâm Tư vấn dịch vụ phát triển kinh tế Chợ Lớn - Bạn đồng hành với doanh nghiệp người Hoa

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Tại Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của TPHCM được tổ chức vào tháng 3-2008 vừa qua, Trung tâm Tư vấn dịch vụ phát triển kinh tế Chợ Lớn vinh dự là một trong ba tập thể được báo cáo điển hình…

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/6/155666