Trung tâm Ung bướu TP HCM: Xây mới hệ thống xử lý nước thải

Gốc
NDĐT - Ngày 16-10, Trung tâm Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây mới hệ thống xử lý nước thải, công suất xử lý 700m³/ngày, với tổng kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư dự kiến đến tháng 4-2010, công trình nói trên sẽ được đưa vào hoạt động. Trước đó, Trung tâm đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 400m3/ngày đêm nhưng không đảm bảo công suất xử lý. Việc xây hệ thống mới, bệnh viện nhằm xử lý toàn bộ nước thải của bệnh viện, đảm bảo tiêu chuẩn quy định thải ra môi trường. Lê Thẩm

Tin nóng

Tin mới