Trúng thầu 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Gốc
(Vietstock) – Ngày 28/05, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo đấu thầu thành công 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ lô lớn do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Cụ thể, trái phiếu phát hành ngày 01/06/2010 với kỳ hạn 5 năm và có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Lãi suất danh nghĩa 11.33%/năm. Tổng khối lượng gọi thầu 2,000 tỷ đồng. Tổng cống có 12 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ lên đến 3,900 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký thấp nhất và cao nhất lần lượt là 11.19%/năm và 12.50%/năm. Lãi suất trúng thầu bằng lãi suất trần 11.20%/năm. Giá trị thanh toán trái phiếu trúng thầu 200.95 tỷ đồng

Tin nóng

Tin mới